Väderprognoser till havs

Vi seglare är noga med väderprognoser när vi är till havs. Mest intresse har vi av att veta mycket det kommer att blåsa och från vilket håll. När vi seglar på öppet hav är väderprognoser för vindstyrka också intressant för att få en uppfattning om våghöjd. Det är också en fråga om bekvämlighet och säkerhet. Det är viktigt med ständig tillgång till väderprognoser, vilket vi kan få från olika källor.

GRIB-filer

Vi använder ofta GRIB-filer för våra väderprognoser. GRIB-filer är datorgenererade väderleksprognoser som inte har tolkats manuellt eller behandlats av en meteorolog.  En GRIB-fil kan innehålla prognos för vind (styrka och riktning), lufttryck, temperatur, våghöjd, moln mm.

Prognos för vind och lufttrycket det viktigaste. Prognoserna kan sträcka sig upp till 14 dagar framåt men träffsäkerheten minskar ju längre fram prognosen sträcker sig.  Filerna brukar vara tillräckligt säkra upp till tre dagar. Vi använder prognoserna för att planera upp till 10 dagar framåt men hämtar nya prognoser hela tiden. Har vi möjlighet hämtar vi nya prognoser minst två gånger per dygn.

GRIB-fil med vindpilar

GRIB-filerna laddas ner till appar eller dator. Det finns många program och appar man kan använda för att ladda ner GRIB-filer och visa upp väderprognoser varav flera är gratis. Det förutsätter naturligtvis tillgång till internet. Vi har en 4G-router med kontantkort. I masttoppen på Salt har vi också en 4G-antenn för att öka räckvidden. Är vi långt från kusten har vi ingen täckning, så vi passar på att ladda ner när vi har täckning.

Vid längre överseglingar utan täckning är det satellittelefon eller kortvågsradio som gäller om vi ska kunna ladda ner GRIB-filer. Vi har inte installerat det på Salt ännu men det finns med i vår planering.

Så arbetar vi med olika väderprognoser

När man laddar ner GRIB-filer väljer man vilken information man vill ha med i filen. Det finns mängder av parametrar man kan välja och det styr i sin tur vilken information man får med i filen. Man kan också välja storlek på område, hur många dagar framåt prognosen sträcker sig samt intervall för prognosen.

I huvudsak arbetar vi med tre olika väderprognoser till havs:

  1. En prognosöversikt över hela det område vi seglar i.
  2. Långsiktig prognos längs hela vår planerade rutt.
  3. Kortsiktig prognos för närmsta delen av vår planerade rutt

Vi laddar alltså ner tre olika filer och analyserar dessa sammantaget.

Prognosöversikt (prognos 1)

Denna använder vi som underlag för vår ”långsiktiga” plan. Baserat på denna prognos kan vi ibland ta beslut om att ändra våra planer och segla till ett nytt område eller ligga kvar och vänta på bättre väderfönster för en översegling. Här brukar vi välja ett stort område, max antal dagar samt intervall 12 eller 24 timmar.

Långsiktig prognos (prognos 2)

Långsiktigt prognos används för att planera hur långa ”ben” vi ska göra varje dag, vilka dagar vi skall ligga still. Vi väljer ett område som täcker vår planerade rutt och ca 7 dagar med intervall om 6 timmar.

Kortsiktig prognos (prognos 3)

Kortsiktig prognos använder vi för slutligt beslut om att ge oss av på nästa del av vår planerade rutt. Här kan vi också förbereda oss på vilken typ av segling vi kan förvänta oss närmsta dygnet eller dygnen och hur vi ska klä oss eller om vi kommer att kunna laga mat. För denna prognos väljer vi ett område för just den del av rutten vi planerar att segla fram tills nästa stopp. Vi väljer 2-3 dagar och intervall på 3 timmar.

Andra källor för väderprognoser

VHF-radio

De flesta kustradiostationer sänder väderprognoser på VHF, även utomlands. VHF har bättre täckning än mobilnätet och man kan därför lyssna på dessa prognoser längre ut från kusten. Vår VHF-radio står alltid på kanal 16 och kustradiostationerna annonserar sina sändningar på denna kanal. Sändningen sker sedan på annan kanal beroende på vilken kustradiostation man är närmast. På nätet finns det kartor över varje lands kustradiostationer och också vilken kanal och vilka tider de sänder prognoser på.

Internet

Det finns mängder med appar och sidor med väderprognoser. Vi håller oss nästan uteslutande till de statliga meteterologiska institutens appar och sidor (SMHI, DMI, YR etc.)

FM Radio

Förr i tiden var det sjörapporten på FM-radion som gällde. Vi är många som passat tiderna för dessa sändningar och då särskilt klockan 21.50 då man planerade för nästa dag. Numera är dessa tider inte särskilt viktiga. För en nostalgiker kan ju det kännas lite tråkigt men vi ser bara fördelar med att ha tillgång till prognoser när som helst på dygnet.

Här kan du läsa vårt blogginlägg där vi testar och jämför några olika gratisappar för GRIB-filer på mobil och läsplatta.