Fakta om plast

Nio viktiga fakta om plast

Viktig fakta om plast som kan hjälpa dig att ta rätt beslut när du skall minska din användning samt återanvända och slutligen återvinna plasten.

 • Nästan all plast är gjord av olja med olika tillsatsmedel för att plasten skall få de egenskaper man vill ha.
 • Det finns idag tillverkning av plaster från förnyelsebara råvaror, tex från växtriket. Många projekt pågår för att kunna tillverka plast från många fler förnyelsebara råvaror än vad som görs idag.
 • De plaster som tillverkas av förnyelsebara råvaror kan få exakt samma egenskaper som plast tillverkad av olja.
 • Plaster som tillverkas av förnyelsebara råvaror, sk bioplaster, kan tillverkas och användas som ”vanlig” plast alternativt ”komposterbar” plast. Notera att bioplast inte alltid är komposterbar. Det finns alltså fortfarande olika typer av plaster, även om de är tillverkade av förnyelsebara råvaror.
 • Användningsområdet avgör vilken typ av plast du skall använda.
 • Många tror att komposterbar och/eller nedbrytbar plast är lösningen på plastskräpet, men sanningen är att INGEN plast försvinner av sig själv om den inte får rätt förhållande. Att hamna i havet eller naturen är definitivt inte rätt förhållande och plasten kommer inte att försvinna.
 • Komposterbar plast behöver alltså en komposterbar miljö med rätt förutsättningar i en för ändamålet sluten behållare för att upplösas och försvinna på sikt.
 • Ingen plast försvinner i naturen eller i havet oavsett om den är tillverkad av förnyelsebara råvaror eller olja.
 • Mikroplaster är små små partiklar plast som lossnar och rinner ner i vattendragen och ut i haven. 
 • Fleece är ett material som avger mycket mikroplaster.
 • Det bästa för miljön är att tillverka plast av förnyelsebara råvaror och återanvända plastprodukten så många gånger som möjligt. När plasten inte längre kan återanvändas bör den i första hand lämnas till återvinning på närmaste återvinningsstation.

Det har länge pågått en stor kampanj för att få oss konsumenter att minska användningen av plastpåsar, tex när vi handlar. Mycket bra, för det är naturligtvis steg ett att minska förbrukningen totalt sett. Och den nya skatt på ALLA plastpåsar som införts är naturligtvis riktigt avskräckade för de flesta konsumenter. 3 kr/påse är numera ren skatt om du köper en påse i affären. Därför börjar det bli ganska svårt att hitta någon affär som säljer plastpåsar.

När man förbränner plast avger oljebaserad plast ett avtryck i form av gifter till atmosfären. Därför är det generellt bättre att återvinna plast än att förbränna den.

När man förbränner plast tillverkad av naturliga råvaror avger detta ingen tillförsel av gifter i atmosfären.

ReUse – ReDuse – ReCycle

Här kan du läsa mer om Havet och milön – Plast i haven