Elsystem på båt

Elsystemet på SY Salt

Vinden är fri och bara att ta för sig av men detsamma gäller ju tyvärr inte för el. Så länge det finns vind kan vi ta oss framåt men för att hålla igång all utrustning som navigations- och kommunikationsutrustning, kyl, frys och belysning krävs det naturligtvis en hel del el.

På S/Y Salt har vi 12 volts elsystem vilket är det vanligaste för fritidsbåtar. Elen får vi från 12 volts batterier som är ihopkopplade till en ”batteribank” som har en kapacitet på sammanlagt 300 Ah. Ah står för Amperetimmar och är ett mått på hur mycket ström man kan ta ut av batteribanken. Strömmen mäts i Ampere (amp) och som jämförelse kan sägas att en 25 watts glödlampa drar ca 2 amp. Om den lyser i 4 timmar förbrukar den alltså 2 amp x 4 timmar = 8 Ah. Om man gör slut på all kapacitet i en batteribank så skadas eller förstörs den. Man måste därför ladda batterierna regelbundet.

Beroende på vilken typ av batterier man har så kan man förbruka olika mycket av den sammanlagda kapaciteteten innan batterierna behöver laddas igen. Tidigare hade vi blybatterier och ur dessa kan man förbruka max 50% av den kapaciteten utan att de skadas. Nu har vi bytt till litiumbatterier och ur dessa kan vi förbruka 80% av kapaciteteten, dvs 240 Ah, utan att de skadas.

Med nuvarande utrustning förbrukar vi ca 150 Ah när vi seglar och ca 50 Ah när vi ligger för ankar eller i hamn. Anledningen till att förbrukningen är mycket högre när vi seglar beror på all navigationsutrustning, autopilot och lanternor som bara är på när vi seglar. Vår nya batteribank räcker nu i nästan hela fem dygn om vi ligger stilla men bara i ett och ett halvt dygn när vi seglar. När vi ger oss av på vår långsegling kommer vi att ha betydligt mer utrustning än vad vi har idag och då kommer vi att förbruka ännu mer ström.

Oavsett hur stor kapacitet batteribanken är så måste den alltså laddas regelbundet. Det finns olika möjligheter att ladda batterierna på en båt. När man ligger i hamn finns ofta möjlighet att koppla in landström och då laddas batterierna med en batteriladdare som går på 230V. När vi kör vår motor så laddas batterierna av motorns generator. Men vi vill ju varken ligga i hamn eller gå för motor, vi vill ju segla.

Vi vill helst använda förnybara energikällor för att ladda batterierna. Vi kommer därför att ha solceller som huvudsaklig energikälla. Solcellerna laddar batterierna både när vi ligger stilla och när vi seglar. Och eftersom vi förbrukar mer ström när vi seglar än när vi ligger still så kommer vi också att ha en vattengenerator. Detta är en propeller på en ställning i aktern på båten och som laddar batterierna samtidigt som vi seglar.

Vårt nya elsystem

Elsystemet som fanns i vår båt när vi köpte den hade inte tillräcklig kapacitet och är nu ersatt med ett helt nytt system. Vi har valt Mastervolts produkter till vårt nya system och installerade detta inför säsongen 2019.

Klicka här för att läsa vårt blogginlägg om när vi installerade litiumbatterierna

Klicka här för att se hur uppbyggnaden på vårt elsystem ser ut

Klicka här för att läsa mer om våra planer kring utrustning