Uppbyggnad elsystem båt 12 V

Batteribanker

Grunden i vårt 12 V elsystem på båten är fyra separata batteribanker.

 • Startbatteriet är ett vanligt blybatteri från 2006.  Det drar fortfarande igång startmotorn utan protester.
 • Servicebatterier (förbrukningsbanken); Litiumbatterier, 3 st 100 Ah. Används till alla förbrukare såsom lampor, kyl, värmare, färskvattenpump och navigationsutrustning.
 • Batteri till bogpropeller och ankarspel i fören; Två AGM batterier på vardera 150Ah.
 • Batteri till ankarspel i akter. Vi planerar också att installera en eller två elvinschar och har därför ett separat AGM-batteri på 150 Ah i aktern.
3x100Ah litium MX Energy Li-ION

Laddning

För att säkerställa att vi alltid har ström till våra olika förbrukare är det viktigt att
vi har en effektiv laddning av alla batterier.

Servicebatterierna kräver mest laddning eftersom de används för att driva det mesta ombord. Därför är samtliga laddkällor kopplade till servicebatterierna. Motorns generator laddar servicebatterierna när vi går för motor och vi har en kombinerad 230V laddare/inverter som ger laddning när vi ligger i hamn och har landström.  Vi har även installerat solpaneler som laddar servicebatterierna.

Solpaneler 270 W

AGM-batterierna i för och akter laddas med 12/12 volts laddare som tar ström från servicebatterierna med en effektiv trestegs-laddning. Denna lösning förenklar installationen och reducerar kabeldragning eftersom inga andra laddkällor behöver vara kopplade direkt till AGM-batterierna.  12/12 volts laddarna fungerar också som batteriseparator mellan AGM-batterierna och servicebatterierna. Detta tycker vi är en riktigt bra lösning.

12/12V laddare Mastervolt MacPlus 12/12-50

Motorns generator laddar även startbatteriet via en batteriseparator som separerar startbatteriet från servicebatterierna när motorn inte laddar. Det är superviktigt att generatorn har ett blybatteri (startbatteriet) att ladda när litiumbatterierna (servicebatterierna) blir fulladdade. Då bryter litiumbatteriet laddströmmen.

Om generatorn inte har något annat batteri som fortsätter att ta emot laddström så kan generatorn skadas.

Övervakning EasyVeiw

Mastervolts produkter kan kopplas ihop i ett nätverk, MasterBus. Det görs med vanliga ”datakablar” (Ethernet). Information från de olika enheterna i nätverket kan då visas på en display ”EasyView”. Man kan även sätta på och stänga av enheterna via displayen. I EasyView kan man skapa egna ”sidor” med olika fält där information från de olika delarna i systemet visas.

Mastervolt Easy Veiw display

I nätverket har vi också en Masterbus USB Interface som gör det möjligt att koppla in en vanlig dator på nätverket. På datorn har vi ett program som heter MasterAdjust Software. Detta laddar man ner gratis från Mastervolts hemsida. Här visas all tillgänglig information för respektive del i systemet. Programmet kan även användas för att konfigurera enheterna i nätverket. Detta måste annars göras genom att ställa in de s.k. dippswitcharna som finns på varje enhet. Dessa är som små strömbrytare som kan ställas i läge ”på eller av”. Väldigt pilligt och inte helt lätt att avgöra hur de skall ställas in. Via MasterAdjustment sotware görs detta på ett tydligare sätt.

Specifikation produkter elsystem

 • Startbatteri: Blybatteri standard.
 • Servicebatterier: Litium 3 st 100Ah litium MX Energy Li-ION.
 • Batteri bogpropeller och ankarspel i fören: AGM 2 st 150Ah Leoch DeepCycle
 • Batteri ankarspel akter (och framtida elvinsch): AGM 1 st 150 Ah Leoch DeepCycle
 • 230V-laddare och inverter – kombinerad: Mastervolt MassCobi 12/1600-60
 • Laddare för AGM i bog och akter: 2st 12/12V laddare Mastervolt MacPlus 12/12-50
 • Batteriseparator: Mastervolt Battery mate 1603 IG mellan förbrukningsbank och startbatteri. AGM batterierna i bog och akter är individuellt separerade via 12/12V laddarna.
 • Generator: Befintlig Hitatchi 80Amp
 • Solpaneler: Sunbeam Tough Black 1 st 54W, 2 st 108W
 • Solcellsregulator: Mastervolt MPPT 25 Amp
 • Övervakning och konfigurering:
  • Mastervolt Mastershunt vid förbrukningsbank
  • Mastervolt MasterBus nätverk mellan de olika enheterna i systemet
  • Mastervolt USB Interface för konfiguration via PC
  • Mastervolt EasyView display för övervakning

Skiss över elsystemet

Elsystem SY Salt

Notera att detta är en förenklad skiss där endast plussidan på respektive krets visas. Det finns inte heller säkringar eller kopplingsplintar med. Skissen är alltså inget kopplingsschema!

Här kan du läsa vårt blogginlägg om själva installationen av elsystemet när vi bytte till litiumbatterier!

Här kan du läsa mer om navigationsutrustning på vår båt