GRIB-filer och gratisappar

Vi jämför olika gratisappar för GRIB-filer på mobil och läsplatta

Undrar du vad vi gör när Salt står uppe på land och vi längtar ut och segla? Jo, förutom att åka ner till havet så fort vi kan, spenderar vi väldigt många timmar på nätet! Då kollar vi nyheter, följer forum, tittar på YouTube och läser andra seglares bloggar och hemsidor för att ta del av olika erfarenheter.

Den här vintern har vi fördjupat oss i ämnet väder. Bland annat har vi gått en väderkurs som Kryssarklubben höll på nätet. Vi följde väderprognoser under ett par veckor och analyserade dessa med hjälp av meteorolog. Superintressant!

Vi har också jämfört olika appar för GRIB-filer vilket ni kan läsa om i detta blogginlägg. Samtliga appar vi tittat på denna gång är gratisversioner. Några av apparna kräver betalabonnemang för avancerade funktioner men vi har testat de funktioner som är gratis. Apparna är PocketGrib, PredictWind samt PredictWind Offshore. De sistnämnda är från samma leverantör och har en del funktioner som är lika. Längst ner i inlägget gör vi en jämförelse mellan apparna och försöker reda ut hur de är tänkta att användas.

Vad är GRIB-filer?

GRIB-filer är datorgenererade väderleksprognoser som inte har tolkats manuellt av en meteorolog. Prognoserna är baserade på olika datamodeller. En av de vanligaste globala modellerna är GFS från NOAA (National Oceanic and Atmosphere administration). I detta inlägg går vi inte in på olika modeller men i apparna vi jämfört kan man välja mellan en mängd olika modeller. När det gäller PredictWind så har de också några helt egna modeller.

GRIB-filer kan innehålla olika typer av prognoser tex. vind, lufttryck, vågor, nederbörd och åska. Den vanligaste är att ha med vind och sedan lägga till en eller flera andra saker efter behov. Låt oss först titta på hur just vind visas i prognoserna. Det kan se lite olika ut i olika appar. Vanligast är att vind visas som en pil med ”svansar”. Längd och form på ”svansarna” samt antal svansar motsvarar vindstyrkan i knop. Pilens riktning från svanen till spetsen motsvarar vindriktningen.

Förklaring av pilarna

I många appar visas vindstyrkan med olika färger. Det är vanligast att färgskalan går från stitje som är lila och sedan blå, grön, orange, röd, brun och svart, där svart följdaktligen innebär mest vind.

Ladda ner GRIB-filer

När man laddar hem GRIB-filer väljer man vilken information man vill få med i prognosen. Det finns mängder av parametrar att välja. Storleken på filen som laddas hem beror på vilka och hur många parametrar man valt. Har man en dyr eller långsam uppkoppling till internet bör man begränsa innehållet i prognosen. För att inte riskera att ladda ner större GRIB-filer än vad man tänkt sig så bör programmet/appen man laddar ner filen med visa ”beräknad filstorlek” baserat på de val man gjort. Här är exempel på parametrar som påverkar filstorleken och som vi försöker att ”optimera”:

 • Storleken på prognosområdet;
  Här är det lätt att välja ett område som sträcker sig från den plats man seglar till den plats man seglar, och dessutom välja ett smalt område längs denna rutt. Detta är dock en fallgrop! För att få en bild av vilket väder man kan förväntas få behövs en överblick över ett större område. Man kan säga att man vill se vart vädret kommer ifrån och vart det är på väg. Vi seglar ofta på Kattegatt och Skagerrak och här kommer oftast vädret från Atlanten och Nordsjön. Därför väljer vi ett område som sträcker sig betydligt längre västerut än den västligaste punkten på vår rutt. Framför allt på Skagerrak påverkas vädret av situationen över Sydnorge. Därför låter vi området sträcka betydligt längre väster och norrut än ruttens västligaste och nordligaste punkt.
 • Antal dagar som prognosen sträcker sig framåt.
 • Intervall;
  Med det menas hur många prognoser man får för varje dygn. Man kan t.ex. ange att man vill ha en prognos för var 3:e, 6:e, 12.e eller 24:e timma. För prognos med många dagar så räcker det att välja 12 eller 24 timmar. Prognosen dag 4 och framåt är ofta så ”oprecis” att tätare intervall blir meningslöst och missvisande. För kort prognos 1-3 dagar kan det vara bra att ha intervall 3 eller 6 timmar.
  Man kan inte ha olika resolution (upplösning) i samma prognosfil så vi laddar alltid ner två filer vid varje tillfälle. En fil med 3 dagar och intervall 3 eller 6 timmar. Denna använder vi för att detaljplanera dag 1-3. Och så laddar vi ner en fil med 10 dagar (eller vad som maximalt går) med intervall 12 eller 24 timmar. Denna använder vi för långplanering.
 • Resolution:
  Med resolution menas hur detaljerad prognosen är och man brukar kunna välja antal grader (nautiskt längdmått) t.ex. 0.25, 0.5, eller 1.0. Vissa program visar resolution i km. Att välja ett lågt värde är meningsfullt om man seglar längs kusten och vill se hur vindstyrka och vindriktningen förväntas skilja sig ute vid kustbandet jämfört med inomskärs. Vi använder denna för att planera var det bli kryss och kanske var man vill gå med motor (eller om vi kan ta någon annan väg för att undvika att behöva gå för motor).

PocketGrib app för GRIB-filer

Vi har använt GRIB-filer länge och hittills har vi använt appen Pocketgrib. Den är enkel att använda och det finns två sätt att ladda ner GRIB-filerna på. Man väljer Manage längst ner i appen och trycker sedan på + längst upp till höger.

Nedladdning av GRIB-fil i PocketGrib

Man kan nu välja antingen Using Map eller Using Catalog. Using Catalog innebär att man kan välja mellan ett antal fördefinierade områden. Men då kan man inte själv anpassa områdets storlek och heller inte välja vilken information man vill få med eller hur långt prognosen skall sträcka sig. Detta gör att vi inte kan se någon mening med att använda Using Catalog. Så vi använder enbart Using Map. Då öppnas kartbilden upp i appen och genom att zooma in eller zooma ut väljer man område. Det som visas på skärmen blir det område som prognosen avser. Mycket enkelt och smidigt!

Zooma i kartan för att välja hur stort område som prognosen skall täcka. Innan vi laddar ner prognosen väljer vi GRIB settings genom att klicka på kugghjulet ner till vänster.

Vy för val av parametrar i PocketGrib

Här kan vi välja vilken datamodell vi vill använda samt vilka parametrar vi skall ha för prognosen. När vi valt modell och parametrar trycker vi på Save.

I fältet till höger under kartan kan man nu se vilka parametrar som valts samt estimerad storlek på filen som kommer att laddas ner. Detta är viktigt om man har en dyr eller långsam internetuppkoppling. Filstorleken beror på vilka parametrar man satt under Grib settings. Prova att ändra dessa och se hur det påverkar filstorleken. När man är nöjd väljer man Download.

Visning av prognos i PocketGrib

När nedladdningen är klar visas prognosen direkt i appen. PocketGrib visar inte fält med olika färger för olika vindstyrkor vilket många andra appar gör. Man kan ställa in så att själva pilarna får olika färger men det gör det knappast tydligare, snarare tvärtom. Här får man alltså tyda pilarna och dess svansar för att se vindstyrkan.

Välj information

I den svarta listen under kartan finns knappar som styr visningen. Med knappen längst till vänster kan man välja vilken information (vind, lufttryck, regn etc) som visas. Tänk på att endast den information du valt i Grib settings kan väljas. Har du bara valt vind där så kan du bara välja vind under knappen. Knappen i mitten öppnar upp en ”förklaringsruta” där du kan se vad de olika symbolerna i prognosen betyder t.ex. vad olika utseende på vindpilarna motsvarar i vindstyrka. Även här visas bara den information som valdes när man laddade ner filen.

Med pilknapparna i listen stegar du dig fram och tillbaka i ”tiden” dvs för det intervall du valt i Grib settings.

Du kan flytta runt i bilden samt zooma in och zooma ut. Mitt i bilden finns en cirkel och upptill i högra hörnet ser du ett fält som visar prognostiserade värde för punkten där cirkeln är för den tid man stegat fram till via pilknapparna. Mycket användbart och tydligt.

Längst ner till höger finns knappen Settings. När man klickar här kan man göra inställningar för vilka enheter vindstyrka, temperatur etc. skall visas. Dessa inställningar sparas i appen och behöver alltså inte upprepas när man laddar ner nya filer.

Sammantaget är PocketGrib är enkel att använda, både vid nedladdning av GRIB-filer och presentation. Presentationsläget saknar färgmarkerade område för olika vindstyrkor vilket finns i de mer avancerade apparna. Du laddar ner GRIB-filen när du är online men kan titta på den även när du är offline.

PredictWind app för GRIB-filer

PredictWind är en relativt avancerad app med många funktioner. De flesta funktioner kräver dock att man har betalabonnemang. De funktioner som kräver betalabonnemang är tydligt utgråade i appen. Vi har bara testat gratisfunktionerna. Även när man använder gratisfunktionerna i PredictWind behöver man ha ett konto. Man registrerar sig på predictwind.com eller direkt i appen.

PredictWind skiljer sig lite från andra appar för GRIB-filer eftersom man inte själv kan styra själva nedladdningen av GRIB-informationen. Man väljer alltså inte parametrar utan ny prognosdata laddas istället ner kontinuerligt när man gör olika val i appen. Därför kan man inte se tydligt hur mycket mobildata som PredictWind använder vid varje ny prognos.

Man kan heller inte välja hur stort område som prognosen ska täcka. Appen använder fasta områden. Utan betalabonnemang kan man ha två prognosområden i taget.  När man öppnar appen första gången lägger man till ett prognosområde genom Add a location. Här skriver man in en ort eller plats t.ex. Göteborg.

Klicka på en punkt för centrum i prognosen

Då visas en karta över valt område med flera röda prickar. Genom att klicka på en prick sätter man den plats som skall vara centrum för området. Välj sedan Save Location. GRIB-filen laddas sedan ner automatiskt.

Tydligt gränssnitt

Gränssnittet som prognosen visas i är tydlig och överskådlig. Ner till höger väljer man hur vindstyrkan skall visas; flödande, pilar med svans som visar vindstyrkan eller som enkla pilar. I första läget visas vinden som flödande pilar (utan svans). Vi byter till pilar med svans. Vindstyrkan visas som olika färger.

Vårt val av prognos i PredictWind visar pilar med svans

Precis som i PocketGrib kan man flytta runt samt zooma in och ut i kartan. Direkt under kartan finns pilknappar där man stegar fram och tillbaka i prognoserna. Det finns även ett steglöst reglage.

Hur detaljerad vill du ha prognosen?

Nere till vänster kan man välja vilken datamodell (prognosmodell) som ska visas. Man kan även välja hur detaljerad prognosen ska vara. Om man väljer 50 km så ser man i kartan att prognosen visar ett större område när man zoomar ut. En styrka i PredictWind är att man kan få en väldigt detaljerad prognos genom att välja 8 km. Då kan man se prognostiserade skillnader i vindriktning och vindstyrka ner till ca 4 NM. Riktigt imponerande!

Genom att trycka på pilen längst upp till väder kommer man till huvudmenyn.

Huvudmeny PredictWind

Här kan man istället för Wind Map välja att visa kartor med prognos för vågor, moln, lufttryck eller temperatur. Några alternativ är inte tillgängliga (utgråade) om man inte har betalabonnemang.  Det finns även några val i menyn som visar tabeller, grafer och översikter.

PredictWind är en mycket bra app även om man inte har ett betalabonnemang. Den är främst tänkt att användas för kustnära prognoser.  Vi tycker att det är lite lurigt att man inte ser hur mycket mobildata som appen använder sig av men det kanske inte är något stort problem i praktiken så länge man har någorlunda billig och snabb mobildata eller internetuppkoppling.

En begränsning är att du måste vara online hela tiden, till skilland från PocketGrid och PredictWind Offshore.

PredictWind Offshore app för GRIB-filer

Även PredictWind Offshore är en mycket avancerad app med många användbara funktioner, främst vid ”offshore” segling. De flesta funktionerna kräver ett betalabonnemang men det finns funktioner för GRIB-filer som är gratis. Även när man bara använder gratisfunktionerna i PredictWind Offshore behöver man ha ett konto. Man registrerar sig på predictwind.com eller direkt i appen när man laddar ner första GRIB-filen. Om man använder PredictWind också kan man använda samma konto.

Genom att klicka på de tre strecken längst upp till vänster i appen kommer man till huvudmenyn. De flesta val här kräver dock att man har betalabonnemang. Till skillnad från PredictWind så är det inte tydligt vilka funktioner som kräver betalabonnemang (inga alternativ är utgråade). Detta gör att vi tycker att det är ganska svårt att komma igång med appen. Vi har bara använt gratisfunktionerna som finns under menyvalet GRIB Offshore.

Huvudmeny PredictWind Offshore

När man väljer GRIB Offshore i huvudmenyn öppnas en kartvy med en grön och en röd markör.

Flytta markörerna

Genom att flytta markörerna till sin start- respektive slutpunkt så ändras storleken automatiskt på den ram som utmärker det prognosområde som kommer att laddas ner. I vissa fall hänger inte ramen med när man flyttar markörerna vilket kan bli förvirrande. Ofta vill man dessutom ha ett större område än det som skapas automatiskt. Man kan ändra området genom att dra i punkterna i hörnen på ramen. Nu känns det mycket bättre!

Här har vi dragit ut området med punkterna

När man valt prognosområde trycker man på den gröna pilen längst upp till höger. Då kommer man in i Nedladdningsfönstret.

Här får man många val men de flesta kräver betalabonnemang och precis som vi nämnt innan så framgår det inte. Det är först när man gör själva nedladdningen som man ser en lite gul triangel och om man klickar på den så får man upp ett meddelande om att funktionen kräver betalabonnemang. Vi väljer endast Enable Offshore GRIBs och därefter Offshore GRIB preferences (tryck på pilen) som är gratis.

Fönster för att välja parametrar PredictWind Offshore

Välj parametrar

Här kan man välja prognosmodell och sätta parametrar för prognosen som ska laddas ner. När man valt trycker man på tillbakapilen (Back) längst upp till vänster.

Beräknad filstorlek i PredictWind Offshore

Längst ner ser man nu en uppskattning av storlek på den fil som kommer att laddas ner. Om man tycker att filen blir för stor så väljer man Offshore GRIB preferences igen och ändrar parametrar.  När man är nöjd med filstorleken väljer man Continue to Download.

Då får man en ny meny där man väljer vilket sätt man vill ladda ner GRIB-filen på.

Nedladdningsvy i PredictWind Offshore

Vi väljer Web. Nu ser vi vilken eller vilka GRIB-filer som kommer att laddas ner. Om man valt både vind och vågor eller prognoser från olika prognosmodeller i Offshore GRIB preferences så kommer man att ladda ner flera filer. Vi väljer Dowland all. När nedladdningen är klar visas en grön bock bredvid filnamnet. Om filen inte laddats ner på grund av att den kräver betalabonnemang visas en gul triangel.

Prognos i appen

När filerna är nedladdade väljer man Close. Prognosen visas nu i appen.

Visning av prognos i PredictWind Offshore

Gränssnittet är nästan identiskt med PredictWind appen även om några ”knappar” sitter på olika ställen. Precis som i PredictWind kan man välja hur informationen skall visas. Du kan välja om vindriktiningen ska visas som flödande pilar, pilar med svans eller enkla pilar. Här föredrar vi att byta så att vindriktning visas som pilar med svans.

Man kan flytta runt på kartan samt zooma in och ut. Klicka någonstans på kartan och en ruta kommer upp som visar prognosvärden för just den platsen. Under kartan finns pilar och reglage för att stega fram och tillbaka i prognosen på samma sätt som i PredictWind. Längst ner till höger ser man vilken prognosmodell man valt, tex PWG. Genom att klicka här kan man byta till en annan modell förutsatt att man valt flera modeller i Offshore GRIB preferences. Till höger visas vilken typ av prognosdata som man valt, t.ex. vind. Genom att klicka här kan man byta till annan typ, t.ex. vågor. Även detta förutsätter att man valt dessa typer i Offshore GRIB preferences innan nedladdningen.

Man kan uppleva att appen PredictWind Offshore är relativt svår att komma igång med eftersom den innehåller så många funktioner. Det framgår inte heller särskilt tydligt vilka funktioner som kräver betalabonnemang. När vi väl bekantat oss med appen och enbart håller oss till funktionerna kring GRIB Offshore så tycker vi att den är riktigt bra.

Du laddar ner GRIB-filen när du är online men kan titta på den även när du är offline.

Skillnader mellan PredictWind och PredictWind Offshore

Den största skillnaden är att man inte kan styra vad som laddas ner i PredictWind. Appen laddar ner informationen i takt med att man väljer prognosmodell, detaljeringsgrad etc.  Man kan heller inte själv välja storlek på prognosområdet i PredictWind. Om man väljer detaljeringsgrad 50km får man visserligen ett stort område som hela Nordsjön samt nordöstra Atlanten om man valt Göteborg som centrumpunkt. Skulle man vilja göra en prognos för en Atlantenöverfart räcker dock inte området till.

Men det är ganska tydligt att PredictWind ska användas för detaljerade prognoser över mindre kustområden då man har tillgång till snabb och billig/obegränsad internetuppkoppling/mobildata. PredictWind Offshore är mer tänkt för havsseglingar med begränsad och dyr uppkoppling som via satellittelefon.

När man mestadels seglar kustnära men kanske också gör kortare havsseglingar är det inte lika tydligt vilken man skall välja. Här föredrar vi ändå PredictWind Offshore eftersom vi kan välja information, område och för hur länge prognosen skall gälla innan vi vill laddar ner filen eller filerna. Om vi vill ha en snabb och mer detaljerad prognos för ett litet kustområde använder vi PredictWind.

Du laddar ner GRIB-filer när du är online på båda varianterna, men kan bara titta på PredictWind Offshore offline. När det gäller PredictWind måste du vara online även för titta på GRIB-filen.

Här kan du läsa mer om hur vi använder väderprognoser på Salt!

Kommentera gärna!