Åstol på Västkusten

Segla till underbara Åstol Åstol är som vår andra hemmahamn och vi är flitiga besökare här. Vi seglar ofta hit på för- och eftersäsong.  På något sätt blir det ofta på Åstol vi råkar hamna. Varje gång vi kommer hit känns det som att komma hem och denna lilla pärla är verkligen att rekommendera. Den…